CLB

Beste ouders, beste leerling,

 Naar aanleiding van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding (april 2018) zijn volgende aspecten nieuw in de CLB-werking:

– Openingsuren: alle werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, op maandag tot 19u (op schooldagen) op afspraak

– Sluitingsperiode: van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerstvakantie (met uitz. van de laatste 2 dagen)  en de paasvakantie (met uitz. van de eerste 2 dagen), tijdens ‘brugdagen’ (zie www.vclbaalst.be)

Het aantal medische onderzoeken wordt teruggebracht van 7 naar 5. (zie info op deze pagina)

– Het logo van alle Vrije CLB’s (zie hoofding) is nieuw!

– Voor het vijfde en zesde leerjaar: ivm informatie over het Secundair Onderwijs gaat de infodag voor ouders (en leerlingen) door op zaterdag 19 jan. 2019 van 10u tot 17u op het CLB zelf. Een uitnodiging volgt in december. Daarnaast krijgen de lln. van het zesde leerjaar ook info in de klas.

-Tot slot vestigen we graag nog even de aandacht op onze CLBchat waardoor elk CLB gratis en anoniem ook buiten de openingsuren bereikbaar is voor informatie en advies. Ma-di-do 17h-21h en woe 14h-21h (zie www.clbchat.be)

Vriendelijke groeten,

Het team van Vrij CLB Aalst

MEDISCHE CONSULTEN

Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB. We zetten alles graag voor u op een rij.

In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten. Dit schooljaar (2018-2019) werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden.

We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op consult kwamen bij het CLB. In de beperkte consulten keken we slechts een paar items na. Die onderzoeken konden op school gebeuren. In een algemeen consult keken we meer na. Daarom kwamen de leerlingen naar het CLB of was er een ruimte op school nodig met een uitgebreidere accommodatie. De consulten waren verplicht.

Oude situatie 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 3e leerjaar 5e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Type consult beperkt consult algemeen consult beperkt consult beperkt consult algemeen consult algemeen consult algemeen consult
Vaccinatie-aanbod     vaccinatie   vaccinatie vaccinatie (meisjes) vaccinatie

Nieuwe situatie : vijf contactmomenten

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Daarnaast blijven de vaccinatiemomenten behouden. De systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. 

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. 

Overgangsjaar 2018-2019

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden. We lassen daarom een overgangsjaar in tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Overgangsjaar 2018-2019 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment verplicht beperkt aanbod verplicht geen aanbod   beperkt aanbod beperkt aanbod verplicht
Vaccinatieaanbod     X   X   X (meisjes) X

We overlopen even de aandachtspunten:

 • De grootste verandering is het belang dat we hechten aan de aanwezigheid van ouders tijdens het 1ste contactmoment van de 3-jarige kleuter. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind en Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen hierbij op u, de ouder.
 • De kinderen van de tweede kleuterklas  hebben slechts een beperkt aanbod gehad vorig schooljaar in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.  Daarom zal de arts het dossier van uw kind nakijken. Indien nodig wordt uw kind uitgenodigd voor een beperkt onderzoek (vb. een extra controle van het zicht of het gehoor, opvolging van de groei, …).  U kan ook zelf een (bijkomend) onderzoek aanvragen.
 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien vorig schooljaar en het is geen kritische leeftijd voor groei.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben eveneens recent een volledig consult gehad. Toch kiezen we er voor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten immers in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.
 • Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend Deze leerlingen zitten eveneens in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen.
 • Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals voorheen.
 • Ouders die zich zorgen maken over groei en ontwikkeling van hun kind, kunnen op elke leeftijd een contactmoment aanvragen bij het CLB.

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*)   X   X
Vaccinatieaanbod   X   X   X (meisjes) X
 • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

Om welke leerlingen gaat dat?

 • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

INFORMATIE EN CONTACT

Meer info over wat het CLB precies doet voor uw kind kan u terugvinden in deze folder.

Wie nog extra vragen heeft kan steeds contact opnemen met het CLB:
Vrij CLB Aalst
Langstraat 12
9300 Aalst
053/78 85 10
www.vclbaalst.be
 www.clbchat.be
info@vclbaalst.be

Vom qualitätsmanagement zur fertige referate englisch qualitätskultur.