CLB

Vrij CLB Aalst

Openingsuren:
alle werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30,
op maandag tot 19u (op schooldagen) of op afspraak

Sluitingsperiode:
van 15 juli tot en met 15 augustus,
tijdens de kerstvakantie (met uitz. van de laatste 2 dagen) 
en de paasvakantie (met uitz. van de eerste 2 dagen),
t
ijdens ‘brugdagen’ (zie www.vclbaalst.be)

CLBchat
elk CLB is gratis en anoniem bereikbaar, ook buiten de openingsuren,  voor informatie en advies.
Ma-di-do 17h-21h en woe 14h-21h (zie www.clbchat.be)

MEDISCHE CONSULTEN

vijf contactmomenten

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Daarnaast blijven de vaccinatiemomenten behouden. De systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. 

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. 

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*)   X   X
Vaccinatieaanbod   X   X   X (meisjes) X
  • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

Om welke leerlingen gaat dat?

  • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
  • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
  • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

INFORMATIE EN CONTACT

Meer info over wat het CLB precies doet voor uw kind kan u terugvinden in deze folder.

Wie nog extra vragen heeft kan steeds contact opnemen met het CLB:
Vrij CLB Aalst
Langstraat 12
9300 Aalst
053/78 85 10
www.vclbaalst.be
 www.clbchat.be
info@vclbaalst.be

medewerker voor onze school

 

Indra Dresselaers

Psycholoog

 0492 73 81 18

indra.dresselaers@vclbaalst.be