Wie zijn we?

HET OUDERCOMITE

Het oudercomité is een overlegorgaan. De leden van dit comité kunnen met de directie en met een afvaardiging van het personeel bepaalde initiatieven bespreken. Het oudercomité vergadert maandelijks. Ouders die wensen lid te worden van het oudercomité nemen best contact op met een leerkracht of met de directie van de school. Zij kunnen ook leden van het comité zelf contacteren.

Het bestuur van het oudercomité is als volgt samengesteld;

voorzitter Dhr. Frank Tijtgat
ondervoorzitter + 
penningmeester
Dhr. Filip Vereecken
directie Mevr. Lisbeth Van Hecke

Dhr. Jacques Zaman

 Actieve leden

Weldra verschijnen hier de overige leden van het oudercomité
Vertegenwoordigers van het personeel Ruby Bomon (leerkracht 4e leerjaar C)

Ann Sap (leerkracht 1e leerjaar A)

An Latoir (leerkracht 1e leerjaar B)

Sonja De Gendt (leerkracht 1e kleuterklas A)