Opvoedingsproject

 Opvoedingsproject

 

De kernvisie van ons project hangt samen met het Bijbelverhaal ‘de goede herder’ en met onze kernwaarden: samen, sterk onderwijs en vertrouwen. Deze sluiten aan bij de levenswaarden van de patroonheilige van onze school: Sint Vincentius. Ze vormen de identiteit van deze school en dienen als uitgangspunten binnen onze werking als Katholieke dialoogschool.

Onze missie is: Samen bouwen aan sterk onderwijs vanuit vertrouwen.

 

  1. Elk kind is uniek en hoort erbij.
  2. Onze school zet in op de ontwikkeling van de hele persoon, vanuit vertrouwen en in verbinding.
  3. We zorgen voor een veilige en krachtige leeromgeving in functie van maximale leerwinst.
  4. Voor ieder kind bieden we de nodige zorg en ondersteuning.
  5. Communicatie, samenwerking en respect kenmerken onze organisatie.

We werken hierdoor gericht aan de vijf opdrachten van het Katholiek basisonderwijs 

  1. Onze schooleigen, christelijke identiteit
  2. Een geïntegreerd, onderwijsinhoudelijk aanbod
  3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  4. De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg
  5. Onze school als gemeenschap en organisatie

We maken ook de koppeling met het OK 

K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de  
          onderwijspraktijk. 
BL 1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend  
          beleid rekening houdend met haar pedagogisch project.