Onze troeven

ONZE TROEVEN

1. Kwaliteitsonderwijs

 • kindgericht
 • jaarthema voor de hele school
 • kindvriendelijke projecten
 • klasoverkoepelende activiteiten
 • ruime kleuterklassen met leerrijke hoekjes
 • moderne leermiddelen
 • klasdifferentiatie
 • aandacht voor ‚Äúleren leren‚ÄĚ , ICT en sociale vaardigheden
 • duidelijke afspraken rond huiswerk en lessen leren
 • brugactiviteiten voor 3e kleuterklas en 1e leerjaar
 • degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs

2. Zorg

 • goed georganiseerd zorgteam
 • aandacht voor leerlingen met een leerachterstand en een leervoorsprong, zowel bij kleuters als in de lagere school
 • specifieke aandacht voor kinderen met socio-emotionele problemen
 • mooi ingerichte en ruime zorgklas
 • kinderen uit de 3e graad met dyslexie kunnen gebruik maken van het programma Kurzweil om lessen voor te bereiden en in te oefenen.
 • bijzondere aandacht voor lezen in alle leerjaren
  • niveaulezen (lln met = leesniveau) 
  • groepjeslezen (lln met ‚Ȇ leesniveau) 
  • samenlezen in duo‚Äôs 
  • remedi√ęrend lezen in zorgklas
  • leesmapjes voor thuis

3. Communicatie

 • algemeen oudercontact voor alle klassen (begin schooljaar)
 • √©√©n individueel oudercontact in de kleuterklassen
 • twee individuele oudercontacten in de lagere school
 • steeds mogelijkheid tot contact met de leerkracht/directie/zorgco√∂rdinator
 • schoolwebsite www.svibasisschool.be met regelmatige updates: info, nieuwtjes, foto‚Äôs,
  filmpjes, ..
 • heen- en weerschriftje bij kleuters
 • vlotte communicatie via agenda in lagere school en aan de schoolpoort

4. Cultuur

 • jaarlijkse toneel- of filmvoorstelling
 • auteurslezingen voor alle kinderen vanaf de 2e kleuterklas tijdens de jeugdboekenmaand
 • interessante uitstappen in functie van het lessenpakket bij kleuter- en lagere school
 • meerdaagse uitstappen;
  • bosklassen te Durbuy (4e lj.)
  • zeeklassen te Oostduinkerke (5elj. )
  • stadsklassen te Kortrijk (6e lj.)

5. ICT

 • computerinitiatie bij kleuters
 • Fundels, een interactief programma rond prentenboeken in alle kleuterklassen
 • mobiele digiborden in de kleuterklassen
 • integratie van ICT in het lessenpakket
 • digiborden in alle lagere klassen
 • ruim apart computerlokaal

6. Sport

 • twee vaste sportmomenten per week voor alle kinderen
 • ruime turnzaal met veel materiaal en sportvloer
 • kleuterturnen door aparte leerkracht
 • zeer gevarieerde bewegingslessen waarin alle sporttakken aan bod komen
 • heel schooljaar tweewekelijks zwemmen voor het 2e en 3e leerjaar
 • half schooljaar tweewekelijks zwemmen voor het 1e, 4e, 5e en 6e leerjaar
 • geleidelijke opbouw in niveau-zwemgroepen
 • aandacht voor de vaardigheden van de nieuwe zwembrevetten
 • jaarlijks georganiseerde sportdag voor alle kinderen
 • georganiseerde sportactiviteiten op woensdagsnamiddag (SVS)
 • ruime speelplaatsen met aandacht voor sport en spel
 • avonturenparcours op de speelplaats
 • spelenkoffer tijdens de speeltijd
 • aanleren van verantwoordelijkheid via speel-, dans- en balmaatjes

7. Gezond

 • fruitdagen maandag en vrijdag: gezamenlijk opeten van het fruit
 • gezonde drankjes in de refter en na de speeltijd, geen frisdranken
 • geen snoep
 • veel aandacht voor beweging

8. Participatie

 • leerlingenraad met leerlingen uit 4e, 5e en 5eleerjaar
  • campagne met speech en echte verkiezingen
  • maandelijkse bijeenkomst
  • organisatie jaarlijkse fuif
  • kans om eigen initiatieven te organiseren
 • enthousiast en ge√ęngageerd oudercomit√©
  • maandelijkse bijeenkomst
  • organisatie verschillende activiteiten: eetfestijn, receptie 1e communie, afscheid 6elj, koekenverkoop, ..
  • steeds originele acties: kookboek, kalender, schoolwijn, ‚Ķ
  • ondersteuning schoolactiviteiten

9. Opvang en refter

 • mogelijkheid tot warme maaltijden
 • mogelijkheid tot stille studie van 16:00 tot 16:30 onder toezicht 
 • opvang van 7:00 tot 18:00, ook op woensdag
 • op onze school door steeds dezelfde juf
 • veel spelmateriaal voor leuke activiteiten
 • verschillende activiteiten in de opvang: keramiek schilderen, koken, ontbijt, ‚Ķ

10.  Gebouwen en omgeving

 • moderne, nieuwe, ruime school
 • een school in een dorp tussen het groen
 • ruime klaslokalen voor kleuters en lagere school
 • twee ruime speelplaatsen
 • aangepaste spelaccommodatie op de speelplaats van de kleuters en het 1e en 2e leerjaar
 • vormt √©√©n campus met secundaire school
 • gemakkelijk bereikbaar
 • grote parkeerplaats