Inschrijven

IK WIL GRAAG KENNISMAKEN MET DE SCHOOL

Bekijk hier ons nieuwste kennismakingsfilmpje

 

IK WIL MIJN KIND INSCHRIJVEN

Gelieve de periode te respecteren waarin je jouw kind kan inschrijven. Hieronder kan je de data terugvinden omtrent de inschrijvingen: 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Er zijn echter uitzonderingen. Zo worden er decretaal drie voorrangsgroepen vastgelegd. Voor elk van deze groepen worden specifieke inschrijfperiodes vastgelegd. De data van deze periodes vind je hieronder. Deze data zijn overigens dezelfde voor alle scholen op grondgebied Aalst.

van dinsdag 1 t.e.m. vrijdag 18 februari 2022
In de eerste periode kunnen broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in onze school evenals kinderen van personeelsleden ingeschreven worden. We vragen aan ouders waarvan al een kind in onze school ingeschreven is, om zeker gebruik te maken van deze periode om een broer of zusje in te schrijven!

van donderdag 10 t.e.m. woensdag 30 maart 2022
In de tweede periode schrijven we alle kinderen in, maar moeten we ons houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen.
Op donderdag 10 maart vanaf 8 uur  starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar. 

vanaf dinsdag 19 april 2022
Tijdens de derde periode schrijven we alle kinderen in zolang er plaats is. 

Wij bevestigen de inschrijving van uw kind of mailen u een weigeringsdocument door indien de leeftijdsgroep (kleuters) of het leerjaar (lager) volzet is. Ook als een bepaalde groep al volzet is, kan u toch aanmelden. U krijgt dan een weigeringsdocument en u wordt op een chronologische reservelijst geplaatst.
Indien u toch moeilijkheden zou ondervinden bij het aanmelden, kan u steeds ons secretariaat contacteren via 053/729360. U wordt dan door hen verder geholpen.

Beschikbare plaatsen:

Kleuterafdeling : 
° 2020 : 7 plaatsen
° 2019: 9 plaatsen
° 2018: 5 plaatsen
° 2017: 8 plaatsen

Lagere afdeling :
1e leerjaar: 1 plaats
2e leerjaar: 1 plaats
3e leerjaar: volzet
4e leerjaar: 6 plaatsen
5e leerjaar: 5 plaatsen
6e leerjaar: 10 plaatsen

MIJN KLEUTER GAAT VOOR HET EERST NAAR SCHOOL…

instapdata
Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school.
Dit kan echter alleen op de instapdata.
De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen
via website Onderwijs Vlaanderen.

Dit zijn de instapdata van het schooljaar 2022-2023:

 • 1 september 2022 >> geboren ten laatste op 01/03/2020
 • 7 november 2022 (na de herfstvakantie) >> geboren ten laatste op 07/05/2020
 • 9 januari 2023 (na de kerstvakantie) >> geboren ten laatste op 9/07/2020
 • 1 februari 2023 >> geboren ten laatste op 01/08/2020
 • 27 februari 2023 (na de krokusvakantie) >> geboren ten laatste op 27/08/2020
 • 17 april 2023 (na de paasvakantie >> geboren ten laatste op 17/10/2020
 • 22 mei 2023 (na Hemelvaart)>> geboren ten laatste op 22/11/2020
 • 1 september 2023 (na de zomervakantie) >> geboren ten laatste op 31/12/2020

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen in het schooljaar 2023-2024.

Een bezoekje aan de klas

De kleuter komt samen met zijn/haar ouders een kijkje nemen in de klas voor de eerste schooldag.  Samen maakt u kennis met juf Sonja en de klasgenootjes

Zindelijkheid

Van kinderen die naar school gaan, verwachten ouders dat ze heel wat nieuwe dingen leren. En terecht! Dat is niet anders bij peuters. De kleuterjuf zelf wil niets liever dan de peuters allerlei nieuwe dingen bijbrengen. Want in een peuterklas wordt er op een even zinvolle manier geleerd als in de andere kleuterklassen.
De voorbije jaren wordt dit in de peuterklas jammer genoeg steeds moeilijker. De kleuterjuf moet zeer veel tijd (te veel tijd) investeren in het verschonen van luiers en in zindelijkheidstraining. Dit is jammer want dit gaat ten koste van de onderwijstijd.
 
Als school vinden wij dat het de taak van de ouders is
om hun kinderen zindelijk te maken.
Dit is niet de taak van de kleuterjuf.

   Enkele tips om hier thuis aan te werken:

 •  De ideale leeftijd voor zindelijkheidstraining is tussen 18 maanden en 2 jr.
 •  Zorg dat er thuis een potje staat zodat je kind hieraan went.
 •  Kinderen bootsen na wat mama of papa doet. Neem je kind daarom af en toe mee als je naar toilet gaat.
 • Geef het potje een vaste plaats bv. op de badkamer, in het toilet
 •  In het begin is op het potje gaan zitten, al een stap in de goede richting.
 • Probeer ervoor te zorgen dat je kind een minuutje of twee blijft zitten.
 • Zet je kind op vaste tijdstippen op het potje (bv. Elke ochtend, voor of na het eten, net voor het in bad gaat, net voor het slapen gaan, …)
 • Blijf in de buurt. De aanwezigheid van mama of papa is voor kinderen op die leeftijd zeer belangrijk.
 • Laat je kind niet langer dan 5 min. zitten.
 • Laat aan je kind blijken dat je blij bent als hij/zij in het potje plast. (dikke duim, bravo doen, een knuffel geven)
 • Zindelijkheidstraining vraagt tijd. Ook al plast je kind soms al op het potje, er zullen zeker nog ongelukjes gebeuren. Word daar niet boos om.
 • Laat je kleuter regelmatig zonder pamper lopen. Zo voelt hij/zij wanneer er pipi/kaka in de broek is.
 •  Zorg voor makkelijke kledij als je kleuter in het begin op het potje gaat.

VEEL SUCCES!