School met geschiedenis

Een school met geschiedenis

Een school met geschiedenis is een school met ervaring …

De Patroonheilige van onze school

“Monsieur Vincent” was een typische Franse heilige uit de 17de eeuw. Op 24 april 1581 werd hij geboren, ergens in de buurt van de Pyrenee√ęn; hij was een eenvoudige plattelandsbewoner uit de Landes die priester werd. Hij bezat een gezond en nuchter verstand (spitsvondig, humoristisch, raak, diplomaat) en was heel gevoelig voor de noden van zijn tijd. Die bekeek hij niet als een theoreticus: hij heeft geen boeken geschreven, maar in mensen, ontmoetingen, gebeurtenissen en feiten heeft hij God aan het werk gezien. Hij was een man van de daad die meteen aanpakte.

De ervaring heeft me doen besluiten: De ARME is CHRISTUS

Het leven van Vincent is een brok tintelende kerkgeschiedenis die zich ontwikkelt rond haar meest concrete en beslissende kern: actieve liefde in dienst van levende mensen in nood.

Het geheim van deze liefde was de absolute voorrang van God in zijn leven. Hij leefde VAN en VOOR Jezus van Nazareth. Zijn geest en actie zijn daardoor nu nog levendig.

De priesteropleiding in zijn tijd liet te wensen over. Hij stichtte een congregatie om de vorming van de priesters op zich te nemen.

Armenzorg was er niet, weeshuizen bestonden nauwelijks.

Zijn “zusters van liefde” zorgden ervoor:

De armen beschouwden zij als hun meesters.

De verlaten kinderen (vondelingen) namen zij liefdevol op.

Leken hadden de verantwoordelijkheid van het eerste geestelijk en materieel hulpbetoon dat Vincent organiseerde.

De universele dimensie van de Kerk krijgt nog tijdens zijn leven haar plaats, want toen reeds (17de eeuw) zond hij zijn priesters en zusters uit naar o.a. Tunis, Algerije, Madagaskar.

De heropbloei van de kerk in de 17de eeuw was vooral aan deze eenvoudige priester te danken.

Op 27 september 1660 overleed hij op 79 jarige leeftijd te Parijs.

 

Onze school draagt zijn naam. Dit is een oproep voor ons allen om zoals hij, zeer menselijk, te trachten naar de armen en kleinen van onze tijd te gaan, met de rijkdom van het evangelie.

Het opvoedingsproject van onze school weerspiegelt deze gedachten.

Historiek van de school

1818: Onder impuls van barones Elisabeth de Robiano, stichteres van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Gijzegem, start in de Dorpstraat (nu Gijzegem-Dorp) een spinschool voor arme meisjes en jongens.

Het programma vermeldt: spinnen, godsdienst, lezen, schrijven en rekenen.

1820: De eerste “pensionaires” worden aanvaard.

1822: De spinschool verhuist naar de hoek van de Stationsstraat en de Steenweg op Dendermonde (nu Pachthofstraat en Steenweg naar Oudegem).

In de Stationsstraat worden ondertussen klassen gebouwd voor de pensionaires.

1839: De interesse voor de spinschool vermindert, een kantschool wordt opgericht. Er worden ook algemene vakken gegeven.

1842: Het “Gouvernement” erkent de school als lagere school.

1851: Uitbreiding van het pensionaat. In de Stationsstraat wordt een nieuwe vleugel gebouwd: klassen en een slaapzaal.

1860: Oprichting van een “bewaarschool” aan de hoek van de Stationsstraat en de Steenweg op Dendermonde.

1879 tot 1883: Eerste schoolstrijd.

1880: De bewaarschool en de lagere school verhuizen naar de Kapellestraat (nu Gravin de Robianostraat), naar het zogenaamde “externaat”. Dit gebouw huisvestte later de kleuterklassen en werd in 1998 afgebroken.

1885: De lagere school wordt voor het eerst aangenomen door de gemeente en er worden toelagen betaald. In 1893 wordt de bewaarschool aangenomen.

1907: Het externaat groeit. Het gebouw krijgt een verdieping.

1916: Oprichting van de vierde graad (zevende en achtste leerjaar) in de vroeger lokalen van de missieprokuur. (eveneens in 1998 gesloopt).

Vanaf 1929 volgen er regelmatig aanpassingswerken aan het bestaande gebouw, de speelplaats en het sanitair.

1960: Afschaffing van de vierde graad.

De pensionaires sluiten aan bij de lagere school.

Op de plaats van de boerderij en de stallingen van het klooster in de Kapellestraat komt een nieuw gebouw met zeven klassen en een ruime gymzaal (huidige lokalen van de bovenbouw) dat in 1961 door Mgr. Calewaert, bisschop van Gent, ingezegend wordt.

1967: De school wordt officieel als “Oefenschool” erkend.

1977: Oprichting van een taakklas op onze school.

1987: De lagere school wordt een gemengde school.

1989: Slopen van de laatste stallingen, verouderd sanitair en het huis nummer 6 in de Kapellestraat. Op die plaats zien we nu een ruime overdekte speelplaats, bergruimten en nieuw sanitair.

De eerste verdieping omvat het directiebureau, het secretariaat, een ruime polyvalente zaal en een mooi ingerichte keuken.

1998: De “normaalschool” verlaat Gijzegem en wordt opgenomen in de KAHO-Sint-Lieven te Nieuwerkerken.

Tegelijk ruimt het oudste gebouw van onze school samen met een aantal andere gebouwen (missie-prokuur, wasserij…) plaats voor de nieuwbouw van het klooster.

Onze school krijgt binnen het prachtige, groene domein een gedeeltelijk nieuwe locatie.

2004: Op 1 januari verandert de straatnaam van onze school. Kapellestraat wordt Gravin de Robianostraat, dit als aandenken aan de stichteres van de kloosterorde (1773-1864).

1 september 2017: de nieuwe schoolgebouwen, die gebouwd werden op de uithoek van het domein, worden in gebruik genomen. Het nieuwe adres van de school is vanaf nu Kruisstraat 2.